tłumacz przysięgły tłumacz przysięgły
tłumacz przysięgły

Cennik


Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:
  • tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne): 1 strona = 1800 znaków ze spacjami,
  • tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe): 1 strona = 1125 znaków ze spacjami
Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:
§ 7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.


Uwaga: Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Kontakt
Katarzyna Smagarowicz
tel kom : 601 416 844
emial : biuro.kjs@gmail.com
Skype: katarzynasma
tłumacz przysięgły